Ceník

Vyšetření pro zaměstnání                                                          500kč

Vyšetření k držení zbrojního průkazu                                       600kč

Vyšetření pro řidičský průkaz                                                    500kč

Vyšetření pro řidičský průkaz nad 65let                                   300kč

Vyšetření neregistrovaného pacienta                                       350kč

Očkování klíšťová encefalitis /FSME IMMUNE/ s aplikací       1000kč

Očkování klíšťová encefalitis /ENCEPUR/ s aplikací.               1000kč              

Očkování žloutenka A /AVAXIM 160U/ s aplikací                 1450kč

Očkování žloutenka A/Havrix 1440EU/ s aplikací                 1500kč

Očkování žloutenka B /Engerix/ s aplikací                               999kč

Očkování Pneumokok /Prevenar 13/ s aplikací                     1650kč

Očkování Meningokok B /Bexsero/ s aplikací                        2050kč

Očkování Meningokok A, C, W135, Y /Nimenrix/ s aplikací 1300kč

Očkování Menigokok A, C, W135, Y /Menveo/ s aplikací     1450kč

Očkování břišní Tyfus /Typhim/ s aplikací  aktuálně NENÍ

Očkování žloutenka A+B/Twinrix/ s aplikací                           1850kč

Očkování Boostrix(tetanus, černý kašel, záškrt) s aplikací      900kč

Očkování chřipka /Influvac tetra/  nad 65 let cena aplikace     50kč                                

(očkování Influvac tetra do 65let bez příspěvku pojišt. 400kč)

Profesní průkazy(potravinářský, svářečský)                             300kč

Vyplnění posudku o bolestném                                                 350kč

Vypsání úrazové pojistky /komerč.pojišť./                                500kč       

Provedení výpisu z dokumentace                                             350kč

Výpis lázní příspěvkových                                                         400kč

Výpis lázní komplexních                                                            200kč

Kompletace posudku pro OSSZ                                                200kč

Kompletace zprávy pro PČR                                                     100kč

Předoperační vyšetření před výkony neplacené ZP                600kč

Preventivní komplexní vyšetření na vlastní žádost                 500kč

Opakované komplexní vyšetření na vlastní žádost                 400kč

Cílené první léčebné vyšetření na vlastní žádost                    250kč

Cílené kontrolní léčebné vyšetření na vlastní žádost              200kč

Odběr krve na vlastní žádost či zaměstnavatele                     150kč

Vystavení duplikátu/žádanky, recepty/                                       50kč

Vystavení duplikátu DPN                                                          100kč

Potvrzení ke studiu a ÚP                                                           200kč

Hemocult prevence nádoru tlustého střeva FOB                    200kč

Aplikace injekcí doporučených jiným pracovištěm                    20kč

Kopie lékařských nálezu za stranu A4                                          5kč

Vyšetření CRP na vlastní žádost                                                300kč                         

Zjištění krevní skupiny                                                                250kč

Zaslání receptu poštou na adresu pacient                                  30kč

Návštěvní služba v Brně                                                              300kč