Naše ordinace praktického lékaře

Poskytujeme veškerou léčebnou i preventivní péči včetně komplexní diagnostiky pro dospělé. Taktéže zajištění závodní preventivní péče pro firmy. Poradenství v oblasti očkování. Vyšetření CRP v ambulanci rozlišující mezi virovou a bakteriální infekcí. Vyšetření INR /Quick/ krevní srážlivosti přímo v ambulanci u pacientů užívajících antikoagulační léčbu Warfarinem. Vyšetření stolice na okultní krvácení(prevence rakoviny tlustého střeva)iFOB POCT. Měření hladiny glykemie z kapilární krve a pulsní oxymetrie.

 


MUDr. David Zábranský

1996 - 2002        LF MU Brno, obor Všeobecné lékařství

2005                     I. atestace v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

2008                     II. atestace v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

2009                         atestace v oboru Urgentní medicína + Medicína katastrof

2016                         atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství

-----------------------------------------------------------------------------------------

4/2009 - dosud        Letecká záchranná služba kraje Vysočina, Jihlava

04/2014 - dosud      Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

12/2002 - 12/2011 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FNB Bohunice

6/2002 - 11/2002    Multioborová JIP,operační sály, Městská nemocnice Hustopeče

6/2005 - 10/2010    Automotodrom, Masarykův okruh, Brno

10/2005 - 12/2010 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

9/2006 - 12/2011   odborný asistent výuky, LF MU Brno

2009-2010              ordinář pro traumatologie KARIM FN Brno, LF MU

2009- 2012             Oční klinika GEMINI Brno

1/2012 - 10/2012   Urgentní příjem, FN Olomouc

12/2012 - 3/2013   vedoucí lékař Urgentní příjem, Krajská nemocnice Jihlava

5/2013 - 7/2014     vedoucí lékař krizové přípravy a vzdělávání ZZS KV

2014 - 2016            plastická klinika RIVA, Rivapromedix Hlinky, Brno

2014 - 2016            stáže v ordinacích praktického lékaře

02/2016 - 02/2017 MEDICOM clinic, Viniční Brno

10/2016 - dosud Leticia s.r.o., soukromá plastická chirurgie