Naším cílem je nejen léčba aktuálních zdravotních problémů , ale rovněž i preventivní péče spojená s odbornou konzultací .

Snažíme se zdravotní problémy našich nemocných řešit s maximální profesionalitou, vstřícností, přátelským jednáním , aby návštěva v ambulanci byla pro Vás příjemná.

Služby

Preventivní prohlídky

  • Je hrazena zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky
  • Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování a základní krevní odběry a moč
  • Od 40 let 1x za 4 rokyEKG

  • Od 50 let do 54 let 1x ročně vyšetření stolice na okultní krvácení, v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pro kolonoskopii nebo pokračovat ve vyšetřování stolice na okultní krvácení 1x za 2 roky

  • U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1x za 2 roky

  Z laboratoří jsou hrazena tato vyšetření:

  • Cholesterol, HDL - chol., LDL - chol. a triglyceridy při první prohlídce při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři pro dospělé a dále ve věku 30, 40, 50, a 60 let
  • Glykemie - při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři pro dospělé a dále od 40 let věku ve dvouletých intervalech

E-recept

Výhody e-receptu

 • ušetření času při návštěvě ordinace
 • při ztrátě receptu lékař jednoduše vystaví a zašle nový kód
 • možnost zpětné kontroly nad předepsanými léky (lékař vidí v systému potvrzení o vyzvednutí)
 • pacientovy osobní údaje vidí pouze ošetřující lékař a lékárník
 • e-recept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně
 • připravený tiskový dokument (PDF) splňuje zároveň všechny požadavky standardního receptu. Po jeho vytištění lze recept opatřit razítkem a podpisem, pro případ, že si pacient potřebuje lék vyzvednout v lékárně, která neumí s eReceptem pracovat.eRecept ale nenahrazuje standardní návštěvu ordinace! Pouze ulehčuje v určitých případech předání receptu, kdy by pacient šel do ordinace jen z důvodu vyzvednutí tiskopisu, jako to bývá např. u stabilní dlouhodobé preskripce léků.

Závodní péče

V tomto článku se Vám pokusíme jednoduše v bodech přiblížit současnou problematiku provádění pracovně lékařských a dalších prohlídek s posudkovým závěrem.

Problematiku pracovních prohlídek a zdravotních posudků upravují především následující právní normy:

 • Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
 • Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb - prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb

Co tedy registrující praktický lékař může a co ne? Co je dobré vědět ohledně prohlídek s posudkovým závěrem?

 • Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
 • Nově od 11/2017 nemůže registrující praktický lékař posuzovat práce jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb (bod římská II). Tyto posudky spadají opět výlučně do kompetence smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele. V praxi jde tedy například o:
  • práce ve školách a školských zařízeních, v sociálních službách, ve zdravotnictví,
  • práce v potravinářství, kadeřnictví, holičství, kosmetických salónech, wellness a další práce hodnocené jako epidemiologicky závažné činnosti,
  • obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků, řidiči referenti (řízení vozidel v práci, kdy jde o doplňkovou a občasnou činnost),
  • práce ve výškách (více než 10 metrů, kdy je nutné užít OOP proti pádu), noční práce,
  • a další dle zmíněné legislativní normy.
 • V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož se tato informace uvádí jako součást vystavovaného zdravotního posudku.
 • Dále nelze zapůjčovat lékařskou dokumentaci - kartu. Lze však požádat o vypracování výpisu z dokumentace či její kopie. Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče a 30 dnů pro jiné typy výpisů.
 • Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.
 • Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.

Potřebuji prohlídku pro zaměstnavatele, co mám udělat?

Formulář k žádosti o provedení prohlídek pracovně lékařské péče

 1. Zjistím kategorii rizika mého pracovního zařazení (dle z. č. 258/2000) a další možná rizika ohrožení zdraví (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb -bod římská II) - měl by vědět zaměstnavatel! Většinou je s problematikou obeznámen personalista či pracovník BOZP, ev. pravidla pro kategorizaci prací jsou na stránkách SZÚ.
 2. Zajistím si potřebný tiskopis se žádostí o prohlídku a zkontroluji jeho správné vyplnění:
  1. Kompletní adresa a IČ zaměstnavatele
  2. Typ prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná
  3. Popis druhu vykonávané práce, směnnosti, rizikových faktorů (v případě kategorie rizika 1 nejsou žádné), celkové kategorie rizika
  4. Zaměstnavatelem podepsané zmocnění pracovníka převzít posudek.
  5. Šablona formuláře k žádosti o prohlídku pracovně lékařské péče: PLS.pdf
 3. Objednám se k prohlídce na tel. č. 776 660 080. Pokud je kategorie vyšší než 1, je třeba kontaktovat smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele nikoliv praktického lékaře - ten vám pouze vystaví výpis z zdravotní dokumentace!!!

Očkování

U registrovaných pacientů evidujeme a kontrolujeme při každé návštěvě očkování proti tetanu a v případě potřeby provádíme přeočkování ( nehradí pacient ).Provádíme rovněž další nepovinná a dobrovolná očkování, která jsou pacientem plně hrazena. Tato očkování aplikujeme po předchozí konzultaci s lékařem. ( např. chřipka ).

 • klíšťova encefalitida
 • žloutenky typu A i B
 • tetanus, černý kašel a záškrt 
 • chřipka
 • meningokok, pneumokok
 • tyfus 
 • spalničky, zarděnky a příušnice
 • pásový opar a další.....

CRP = C - reaktivní protein

Tato bílkovina je tvořena v játrech a řadí se mezi tzv. proteiny akutní fáze, které začnou být při zánětu způsobeném například bakteriální infekcí ve zvýšené míře produkovány. Odpověď CPR je velmi rychlá, stoupá už po 6 hodinách a maxima dosahuje za 48 hodin.
Velký význam má při rozlišení, zda se jedná o bakteriální nebo virovou infekci. Pokud k lékaři přichází pacient s horečkou, stačí udělat jednoduchý test pomocí přístroje z malého množství pacientovy krve. Po několika minutách je výsledek hotov.
Normální hodnota je do 6 mg/l. Hodnota CRP nad 40 mg/l udává pravděpodobnost bakteriální infekce, na kterou lékař většinou předepíše antibiotika. Při virových infekcích je hodnota v normě nebo jen mírně zvýšená (antibiotika v takovém případě indikována nejsou).
Tímto jednoduchým testem je usnadněna diagnóza, zvolena odpovídající účinná léčba a zároveň je zabráněno zbytečnému užívání antibiotik. V krvi zdravých lidí se CRP běžně vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích. Hladina CRP se výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, zatímco virové infekce vyvolávají pouze velmi malé nebo žádné zvýšení hodnot CRP. Kromě klinických příznaků je možné využívat CRP jako základní prvek pro rozeznání bakteriální a virové infekce.

Prodloužení řidičského průkazu

Lékařská prohlídka pro prodloužení řidičského průkazu by se měla konat v:

 • 65 letech
 • 68 letech
 • 70 letech a dále každé 2 roky