Naším cílem je nejen léčba aktuálních zdravotních problémů , ale rovněž i preventivní péče spojená s odbornou konzultací .

Snažíme se zdravotní problémy našich nemocných řešit s maximální profesionalitou, vstřícností, přátelským jednáním , aby návštěva v ambulanci byla pro Vás příjemná.

Služby

Preventivní prohlídky

  • Je hrazena zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky
  • Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování a základní krevní odběry a moč
  • Od 40 let 1x za 4 rokyEKG

  • Od 50 let do 54 let 1x ročně vyšetření stolice na okultní krvácení, v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pro kolonoskopii nebo pokračovat ve vyšetřování stolice na okultní krvácení 1x za 2 roky

  • U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1x za 2 roky

  Z laboratoří jsou hrazena tato vyšetření:

  • Cholesterol, HDL - chol., LDL - chol. a triglyceridy při první prohlídce při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři pro dospělé a dále ve věku 30, 40, 50, a 60 let
  • Glykemie - při přechodu od "dětského" lékaře k praktickému lékaři pro dospělé a dále od 40 let věku ve dvouletých intervalech

E-recept

Výhody e-receptu

 • ušetření času při návštěvě ordinace
 • při ztrátě receptu lékař jednoduše vystaví a zašle nový kód
 • možnost zpětné kontroly nad předepsanými léky (lékař vidí v systému potvrzení o vyzvednutí)
 • pacientovy osobní údaje vidí pouze ošetřující lékař a lékárník
 • e-recept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně
 • připravený tiskový dokument (PDF) splňuje zároveň všechny požadavky standardního receptu. Po jeho vytištění lze recept opatřit razítkem a podpisem, pro případ, že si pacient potřebuje lék vyzvednout v lékárně, která neumí s eReceptem pracovat.eRecept ale nenahrazuje standardní návštěvu ordinace! Pouze ulehčuje v určitých případech předání receptu, kdy by pacient šel do ordinace jen z důvodu vyzvednutí tiskopisu, jako to bývá např. u stabilní dlouhodobé preskripce léků.

Závodní péče


Očkování

  U registrovaných pacientů evidujeme a kontrolujeme při každé návštěvě očkování proti tetanu a v případě potřeby provádíme přeočkování ( nehradí pacient ).

  Provádíme rovněž další nepovinná a dobrovolná očkování, která jsou pacientem plně hrazena. Tato očkování aplikujeme po předchozí konzultaci s lékařem. ( např. chřipka ).


 • klíšťova encefalitida
 • žloutenky typu A i B
 • černý kašel
 • chřipka
 • meningokok, pneumokok a další

CRP = C - reaktivní protein

Tato bílkovina je tvořena v játrech a řadí se mezi tzv. proteiny akutní fáze, které začnou být při zánětu způsobeném například bakteriální infekcí ve zvýšené míře produkovány. Odpověď CPR je velmi rychlá, stoupá už po 6 hodinách a maxima dosahuje za 48 hodin.
Velký význam má při rozlišení, zda se jedná o bakteriální nebo virovou infekci. Pokud k lékaři přichází pacient s horečkou, stačí udělat jednoduchý test pomocí přístroje z malého množství pacientovy krve. Po několika minutách je výsledek hotov.
Normální hodnota je do 6 mg/l. Hodnota CRP nad 40 mg/l udává pravděpodobnost bakteriální infekce, na kterou lékař většinou předepíše antibiotika. Při virových infekcích je hodnota v normě nebo jen mírně zvýšená (antibiotika v takovém případě indikována nejsou).
Tímto jednoduchým testem je usnadněna diagnóza, zvolena odpovídající účinná léčba a zároveň je zabráněno zbytečnému užívání antibiotik. V krvi zdravých lidí se CRP běžně vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích. Hladina CRP se výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, zatímco virové infekce vyvolávají pouze velmi malé nebo žádné zvýšení hodnot CRP. Kromě klinických příznaků je možné využívat CRP jako základní prvek pro rozeznání bakteriální a virové infekce.

Prodloužení řidičského průkazu

Lékařská prohlídka pro prodloužení řidičského průkazu by se měla konat v:

 • 65 letech
 • 68 letech
 • 70 letech a dále každé 2 roky